Sari la conținut

Obiectivele CST

Obiectivele asociatiei:

 1. Organizarea de prezentari, workshopuri, cursuri, simpozioane si actiuni de informare, constientizare si educare in directia propusa (scopul), individual, grup sau masa;

 2. Întreţinerea de relaţii cu publicul şi grupul ţintă în sfera puterii, a legislativului şi administraţiei la nivel central sau local precum şi în sfera audio-vizualului şi presei scrise cu privire la nevoile şi problemele cu care se confruntă femeia şi grupul ţintă în societate, familie si locul de munca, conştientizarea opiniei publice asupra acestora;

 3. Organizarea de reuniuni, tabere, seminarii, excursii documentare şi turistice, concursuri şi jocuri distractive, manifestări culturale, cursuri de perfecţionare, schimburi de experienţă în domeniul social, medical, spiritual, educational, al marketingului şi managementului organizatiilor in general, si a celor ce impartasesc aceeasi viziune cu a asociatiei noastre, in special – cu participare internă şi internaţională;

 4. Informarea, îndrumarea şi ajutorarea membrilor asociaţiei pentru cunoaşterea şi promovarea drepturilor legale, orientarea şi integrarea socio-profesională prin activităţi informaţionale, educative şi cultural-artistice;

 5. Cresterea permanenta a calificarii si nivelului de intelegere, abordare si actiune al membrilor prin participarea acestora la cursuri, seminarii, schimburi de experienta, vizitarea unor organizatii sau centre similare, sau culturale, spirituale, de invatamant, de sanatate, de recuparare din tara sau strainatate

 6. Derularea de activităţi umanitare şi economice pentru ajutorarea femeilor şi grupuri tinta vizate, pentru combaterea violenţei în familie, societate, scoli si locul de munca;

 7. Promovarea, apărarea şi susţinerea respectării drepturilor şi libertăţilor omului precum şi promovarea şi apărarea drepturilor femeii;

 8. Promovarea şi susţinerea familiei – ca bază solidă a societăţii;

 9. Realizarea de materiale de diseminare a informatiei despre asociatie, scopul ei, mijloacele de realizare a scopului; realizarea de alte materiale de promovare;

 10. Realizarea, individual sau in asociere cu alte entitati, a unui / unor centre de recuperare, educare si pregatirea a re-integrarii in mediul familial, social, economic si educational; implementarea şi dezvoltarea de proiecte cu surse de finanţare interne şi externe în domeniul de activitate şi în strânsă corelare cu scopul propus;

 11. Organizarea de spectacole, prezentari, gale, simpozioane sau alte evenimente cu scopul de atrage fonduri pentru realizarea scopurilor propuse;

 12. Atragerea si strangerea de fonduri;

 13. Colaborarea şi organizarea de schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate;

 14. Colaborarea cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate pentru realizarea obiectivelor şi îndeplinirea misiunii si scopului;

 15. Cunoaşterea şi promovarea standardelor sociale şi educationale ale Uniunii Europene având ca ţel atingerea acestora în cel mai scurt timp;

 16. Editarea unui periodic gratuit – tiparit fizic sau on line, pe internet, în care să fie descrise cazurile dificile soluţionate cu ajutorul asociaţiei sau al altor organizaţii similare;

 17. Activităţi de consiliere, cursuri de informare, educare, calificare, formare şi evaluare profesională pentru femei si grupurile tinta;

 18. Înfiinţarea unui birou pentru servicii de consiliere şi ajutorare a celor aflaţi în impas;

 19. Derularea de activităţi promoţionale în vederea susţinerii sponsorizărilor;

 20. Înfiinţarea unui birou pentru activitati economice – comert sau altele – menite sa produca fonduri necesare activitatii si atingerii obiectivelor;

 21. Implicare în elaborarea proiectelor de acte normative care privesc sistemul asigurărilor de sănătate si protectie sociala din România – prin înaintare de memorii, proiecte de lege, colaborare cu O.N.G. -uri cu domeniu de activitate asemănător.