Geometrie sacră

Geometria, ca o artă a fost formată în cer ca precursor al întregii creatii. Geometria sacră este studiul si contemplarea proportiei divine si modelelor geometrice care sunt fundamentale pentru crearea si structura Universului. În întelegerea acestor modele geometrice si a energiilor vibrationale, vei învata limbajul pur al cosmosului si vei câstiga acces la întelepciunea universală.

Ce voi invata la acest curs?

Geometrie Sacra - Modulul 1 si Modulul 2

Pe parcursul acestui curs vei invata sa:

- Trezesti puterea celor trei geometrii sacre primare din corpul tău / aura ta;

- Sa te conectezi la Spiritul Divin prin accesarea cheilor către Cer cu aceste simboluri sacre;

-Folosesti cele patru elemente pentru ca toate creatiile tale sa fie in aliniere cu Divinul;

-Activezi camere sau clădiri, crescând vibratiile pentru a proteja toti cei din interior;

- Sa creezi un templu/spatiu sacru.

Dupa modulul 2 vei invata sa :

In studiul geometriilor sacre, mergem adânc în misterele cristalelor, vedem ce sunt energiile nevăzute si invatam sa consolidam casa cu patru forme geometrice puternice.

- Crystal Healing - O modalitate pe care o vei putea folosi pentru a te vindeca pe tine (sau pacientii tai) în practica de vindecare;

- Crystal Readings - O tehnică uimitoare si precisă pentru uz personal si pentru utilizarea cu clientii tai.

- Crystal Dreaming - Folosit pentru a spori capacitatea de a învăta si a-ti
creste visele;

- Crystal Gridding - Pentru a crea o casă minunată si/sau un mediu de lucru cu retele de cristal pentru:

- Protecţie

- Aducerea energiei divine în spatiul tau

- Invocarea Divinitatii

- Completare, plinatate, abundentă si manifestare a tot ceea ce dorește inima ta.

Ce voi obtine la sfarsitul acestui curs?

La sfârșitul acestui curs vei avea un set de instrumente pentru a te ajuta să iti îmbunătățești propria viață, precum și viața apropiatilor tai. Vei primi un pachet intreg cu instrumente care te vor ajuta sa aplici cele invatate in viata de zi cu zi.

Unde si cand se desfasoara acest curs?

Cine va preda acest curs?

Autoarea acestui eveniment este Shani Lehrer, terapeut international, practician Calatoria, prefesor de Geometrie Sacra si Kaballah. Va invitam sa o cunoaste pe Shani aici:

Care este investitia in acest curs?

EARLY BIRD: pentru toti cei care se incriu pana pe
taxa de curs pentru
Modulul 1- 160€
Modulul 2- 335€

Cum ma inscriu?

- detalii la nr de telefon 0732922557
- plata in contul Asociatiei Calatoria spre tine (cu trimiterea confirmarii platii)
Cont bancar IBAN (LEU): RO75 BTRL RONC RT03 2614 1601, Banca Transilvania Bucuresti (Lei)

--------------------------------------------
Sacred Geometry I

Geometry as an art was formed in heaven as a precursor to all creation.
Sacred Geometry is the study and contemplation of Divine Proportion and the geometric patterns that are fundamental to the creation and structure of the Universe.
In understanding these geometric patterns and vibrational energies, one learns the pure language of the cosmos and gains access to universal wisdom.
during this class you will learn to:

Awaken the power of the three primary sacred geometries within your body/aura

Connect to the Divine Spirit by accessing the keys to Heaven with these sacred symbols

Harness the four elements to enable all of your physical creations to be imbued with the Divine

Activate rooms or a buildings, increasing the vibration for protection of all those within

Create a temple/sacred space

Sacred Geometry II

Exploring the sacred geometries further, we go deep into the mysteries of crystals and how we can call in unseen energies, enhancing your home with four powerful geometric forms.
In this class, you will learn:

Crystal Healing - A modality you will be able to use to bring in healing yourself and for your clients in your healing practice

Crystal Readings - An amazing, accurate technique for personal use and use with your clients

Crystal Dreaming - Used to enhance your ability to learn and grow within your dreams

Crystal Gridding - For creating a wonderful home and/or work environment with crystal grids for:
Protection
Bringing Divine Energy into your space
Calling in the Divine Light energy
Completion, wholeness, abundance & manifestation of everything your heart desires

At the end of this class you will have a toolbox to use for enhancing your own life as well as the life of clients you will choose to serve with these powerful tools

Price: Sacred Geometry 1- 160€
Sacred Geometry 2- 335€

Comments are closed.